Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)ODPRTA JAVNA RAZPRAVA O PRIHODNOSTI SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE EU

Ljubljana, 16. 12. 2010 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vso zainteresirano javnost, da je odprlo javno razpravo o prihodnosti Skupne kmetijske politike (SKP).
Ljubljana, 16. 12. 2010 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vso zainteresirano javnost, da je odprlo javno razpravo o prihodnosti Skupne kmetijske politike (SKP). Ministrstvo je v predlogu Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva z naslovom »Zagotovimo.si hrano za jutri«, kmetijstvo označilo kot gospodarsko dejavnost posebnega družbenega pomena. Zato je pomembno, da se pri oblikovanju stališč Slovenije do predlogov Evropske komisije vključi strokovno in širšo javnost. Mnenja in stališča lahko posredujete na elektronski naslov SKP2020@gov.si do 15. januarja 2011. Vsi avtorizirani prispevki bodo objavljeni na spletni strani ministrstva. Po dveh letih intenzivnih razprav je Evropska komisija novembra letos objavila Sporočilo z naslovom »SKP proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem«. Dokument okvirja tri možne smeri sprememb SKP, s katerimi bi lahko zagotovili trajnostni razvoj kmetijskega sektorja in s tem tudi doseganje ciljev Strategije Evropa 2020. SKP predstavlja okvir za izvajanje kmetijske politike na nacionalni ravni, v delu ukrepov I. stebra pa je izvajanje ukrepov celo poenoteno na ravni EU. Odločitve o prihodnosti SKP bodo tako bistveno vplivale na razvoj slovenskega kmetijstva in tudi na to, kakšna bo vloga kmetijstva pri varovanju okolja in varstvu narave, v vlogi partnerja v verigi preskrbe s hrano, pri ohranjanju vitalnih podeželskih območij in zagotavljanju drugih neblagovnih javnih dobrin, ki jih pričakuje družba. Kot pomoč za pripravo stališč je ministrstvo pripravilo nekaj vprašanj, v katerih izpostavlja predvsem tiste spremembe, za katere ocenjuje, da je v Sloveniji potrebna širša vsebinska obravnava. Vprašalnik je dostopen na spletni strani www.mkgp.gov.si

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
06.08.2020 Claas Unifarm 300...
05.08.2020 Pottinger 250...
05.08.2020 Rider...
05.08.2020 Kosilnica...
05.08.2020 Odjemalec silaže...
05.08.2020 Kosilnica...
05.08.2020 vrtna kosilnica Husquarna...
04.08.2020 Gaspardo SP 540...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS