Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)UGODNA POSOJILA ZA KMETIJSTVO IN PODJETNIŠTVO

Ribnica, 4. februar  – Slovenski regionalno razvojni sklad je v Ur. listu RS št. 7/2011 z dne 4.2.2011 ter na svoji spletni strani www.regionalnisklad.si objavil dva javna razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil, in sicer za projekte občin na področju lokalne in regionalne javne infrastrukture ter za projekte vlagateljev na področju  podjetništva ter kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti. Skupno je razpisanih 15,3 mio EUR sredstev. Spodbude Sklada bodo preko razpisov usmerjene v projekte, ki bodo zasledovali naslednje vidne učinke: povečanje števila zaposlenih, povečanja kosmatega donosa od poslovanja, dvig kakovosti življenja na podeželju, itd. Razpisi se izvajajo v skladu s pravili državnih pomoči.

1.     OBČINE – lokalna in regionalna javna infrastruktura

Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture (Ur. list RS št. 7/2011 z dne 4.2.2011) nudi sredstva občinam za projekte na področju vodooskrbe, cestnega omrežja, podjetništva, okolja in prostora, komunalne infrastrukture, šolstva, zdravstva, socialnega varstva, športa, kulture in trajnostne rabe energije. Za projekte občin je tako razpisanih 9.000.000,00 EUR ugodnih posojil, od česar je 8.500.000,00 EUR namenjenih za financiranje projektov investicijske narave in 500.000.,00 EUR za financiranje priprave investicijskih študij. Projekti bodo s strani Sklada lahko sofinancirani v višini do 100% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV). Obrestna mera pri posojilih se bo gibala med Euribor (trimesečni) + 0,25 % do + 1% letno, odvisna pa je od koeficienta razvitosti občin v letu 2011 glede na Uredbo  o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur. list RS, št. 3/2011). Razpis pri posojilih omogoča skupno dobo vračanja do 15 let z možnostjo vključitve moratorija na odplačilo glavnice do treh let. Prvi rok za oddajo prijav je 4.3.2011, drugi rok 15.4.2011, tretji rok 31.5.2011 in zadnji četrti rok 9.9.2011.

2. KMETIJSTVO – predelava, trženje, dopolnilne dejavnosti in
             PODJETNIŠTVO – podjetniški projekti

Javni razpis za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja in projektov na področju kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti (Ur. list RS št. 7/2011 z dne 4.2.2011) omogoča sofinanciranje projektov podjetniškega značaja (namen B) in projektov na področju dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2). Skupno je po tem razpisu na razpolago 6.300.000,00 EUR ugodnih posojil, od česar je 5.300.000,00 EUR namenjenih podjetniškim projektom (namen B) in 1.000.000,00 EUR projektom dopolnilih dejavnosti, predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2). Pravico kandidiranja imajo vlagatelji, ki imajo svojo dejavnost registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah ali Zakonu o zadrugah, pri namenu A2 pa lahko kandidirajo tudi kmetijska gospodarstva. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran v višini do največ 75% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči. Razpis pri posojilih omogoča skupno dobo vračanja do 12 let z možnostjo vključitve moratorija na odplačilo glavnice do treh  let. Obrestna mera se bo pri namenu B gibala med Euribor (trimesečni) + 0,40% letno do + 1,0% letno, pri namenu A2 med Euribor (trimesečni) + 0,30% letno do + 0,50% letno in je odvisna od koeficienta razvitosti občine v letu 2011, v kateri se nahaja projekt. Prvi rok za oddajo prijav je 4.3.2011, drugi rok 15.4.2011, tretji rok 31.5.2011, četrti rok 15.7.2011 in zadnji peti rok 15.9.2011.

3.     KONTAKT

Aktualni javni razpisi in razpisne dokumentacije so na voljo na spletni strani Sklada: http://www.regionalni sklad.si. Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnih razpisih, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v Sektorju za izvajanje spodbud, in sicer na tel. št.: 01/836-19-53 oz. na naslovu: info@regionalnisklad.si.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
06.08.2020 Claas Unifarm 300...
05.08.2020 Pottinger 250...
05.08.2020 Rider...
05.08.2020 Kosilnica...
05.08.2020 Odjemalec silaže...
05.08.2020 Kosilnica...
05.08.2020 vrtna kosilnica Husquarna...
04.08.2020 Gaspardo SP 540...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS