Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Zadnja seja Pahorjeve vlade

Vlada RS je na 172. redni seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne izdelke. in določila prečiščeno besedilo te uredbe ter podala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2012 Inštituta za hmeljars. Vlada je tudi podala soglasje k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) za leto 2011.
  Spremembe Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne izdelke


S spremembo uredbe se bo kmetijskim gospodarstvom, ki mleko oddajajo ter neposredno prodajajo, dodelila dodatna mlečna kvota. V skladu z zakonodajo EU se za prehod v obdobje brez mlečnih kvot državam članicam povečuje mlečna kvota za 1 %  letno, tako znaša Skupna nacionalna kvota za kvotno leto 2011/2012 v Sloveniji 605.992.922 kg, kar pomeni, da Slovenija izrablja celotno kvoto okoli 90 % s proizvodnjo mleka.


V uredbi je predlagano, da se dodatna kvota dodeli tistim upravičencem, ki so v kvotnem letu 2010/2011 proizvedli več mleka, kot je njihova individualna mlečna kvota. Zaradi povečanja nacionalne rezerve Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da se lahko dodelitev izvede v kvotnem letu 2011/2012, in sicer kvota za oddajo do 30.000.000 kg, kvota za neposredno prodajo pa do 6.000.000 kg.

 

Soglasje vlade k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2012 Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter IHPS v primeru rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 ali drugih pomembnejših sprememb sredstev na proračunskih postavkah, navedenih v Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2012, v dveh mesecih od uveljavitve teh sprememb, vladi v soglasje predložita s spremembami vrednostno usklajen, spremenjen in dopolnjen Program dela in finančni načrt za leto 2012 IHPS.


IHPS opravlja dejavnost na področju raziskovalnega dela in eksperimentalnega razvoja na področju naravoslovja in tehnologije, opravlja naloge javne službe ter strokovne in druge naloge, za katere pridobi pooblastilo oziroma imenovanje v skladu z veljavnimi predpisi ter tržno dejavnost.


V letu 2012 je predvideno financiranje iz državnega proračuna v skupnem znesku dobrih 1,2 milijona evrov (od tega znašajo sredstva za investicije 50.500 evrov), s tržno dejavnostjo naj bi IHPS pridobil dobrih  473 tisoč evrov, drugi prihodki so predvideni v skupnem znesku dobrih 4 tisoč evrov. Predvideni prihodki v letu 2012 znašajo dobrih 1,7 milijona evrov. Predvideni stroški poslovanja v letu 2012 znašajo dobrih 1,6 milijona evrov.


V letu 2012 so predvidene investicije v skupnem znesku 101.000 evrov, od tega je iz državnega proračuna predvideno financiranje v znesku 50.500 evrov in iz občinskega proračuna 1.000 evrov, 49.500 EUR pa naj bi IHPS financiral iz lastnih sredstev (prihodki iz tržne dejavnosti, predvsem prodaja hmelja).

 

Soglasje vlade k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) za leto 2011


V skladu s petim odstavkom 22. člena Zakona o KGZS (Uradni list RS, št. 69/2002 – uradno prečiščeno besedilo, 17/06–ZDavP-2, 26/08 in 7/09 – odl. US) svet KGZS vsako leto najpozneje do 31. decembra sprejme sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka za prihodnje leto. V skladu s šesto alinejo drugega odstavka 13. člena zakona svet KGZS v soglasju z vlado odloča o povišanju ali znižanju zborničnega prispevka. V skladu s četrtim odstavkom 23. člena zakona se lahko stopnja prispevka A po sklepu sveta KGZS glede na letni obseg nalog iz letnega programa dela, ki se financirajo iz zborničnega prispevka, poviša ali zniža za največ 20 %.
Svet je 20. 12. 2010 sprejel Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka KGZS za leto 2011 in 28. 3. 2011 Spremembe in dopolnitve tega sklepa. V tem sklepu je svet v skladu z zakonom valoriziral mejo za članstvo v zbornici ter valoriziral pavšalni znesek, ki ga plačujejo člani, ki so invalidsko in pokojninsko zavarovani kot kmetje ter prostovoljni člani. Poleg tega je svet stopnjo za odmero prispevka A iz 4 % zvišal na 4,8 %. Dvig stopnje za odmero prispevka A za leto 2011 je potreben zaradi negativne valorizacije katastrskega dohodka v letu 2010, ki jo je sprejela vlada z Uredbo o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2010 (Uradni list RS, št. 51/2010). Uredba, ki je pričela veljati z 29. 6. 2010 in se v letu 2011 ni spreminjala, je zmanjšala katastrski dohodek za leto 2010 za 36 %. Ker je osnova za izračun zborničnega prispevka A v skladu z drugim odstavkom 23. člena katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen za preteklo leto, zbornični prispevek A pa predstavlja pretežni del vseh odmerjenih zborničnih prispevkov, iz katerih KGZS financira opravljanje svojih nalog, je bilo treba zvišati stopnjo za odmero zborničnega prispevka A. Kljub dvigu stopnje zborničnega prispevka A na 4,8% pa se nobenemu zavezancu prispevek ne bo povišal, saj je dvig stopnje manjši kot je negativna valorizacija katastrskega dohodka.

 


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS