Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Izplačila bodo!

Kdaj lahko upravičenci pričakujejo preostale odločbe in izplačila za neposredna plačila 2005? a) EKO 0, SKOP, OMD: - izdaja odločb in izplačila: poteka (večina odločb bo izdana v prvi polovici aprila) b) živalske premije: - izdaja odločb: maj, junij - izplačila: do konca junija


Koliko odločb je ARSKTRP že izdala in izplačala do 1. 3. 2006?

- število izdanih in izplačanih odločb: 38.200

- skupna vrednost izplačil: 11.441 milijonov SIT

- število čakajočih upravičencev: 25.096

 

Zakaj se je izdaja odločb začasno ustavila?

Določila novega Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 21/06-UPB3), ki je začel veljati 1. 1. 2006, uveljavljajo spremembo obračuna dohodnine. To je posledično zahtevalo tudi prilagoditev obstoječih računalniških aplikacij za obračun vlog na agenciji.

 

Do kdaj je agencija dolžna izplačati neposredna plačila za tekoče leto?

V skladu z določili Uredbe Sveta št. 1782/2003 z dne 29. 9. 2003 mora agencija izdati odločbe in izplačati ukrepe neposrednih plačil za tekoče leto med 1. 12. tekočega leta in 30. 6. prihodnjega leta.

 

Kdaj mora biti izplačana podpora izvajanju EU standardov?

V skladu s Programom razvoja podeželja za RS 2004-2006 mora biti izplačana do konca leta 2006.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
20.10.2019 Landsberg...
19.10.2019 Maschio 2,5 m...
18.10.2019 Eberhardt 110...
17.10.2019 Pottinger...
17.10.2019 Razmetovalec travne silaže...
17.10.2019 Ščipalec silaže...
17.10.2019 Traktor...
17.10.2019 Traktor...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS