Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Povračilo trošarine

Povračilo trošarine za porabljeno gorivo v kmetijske namene bo po novem odvisno od površin prijavljenih v GERKU. V primerjavi z letošnjim letom, ko je možno trošarine uveljavljati samo na lastne površine in najete površine, kjer je najem registriran na davčnem uradu, bo to precejšnja olajšava.
Na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) se bodo v vlogah, ki se bodo v letu 2008 vlagale za leto 2007, pri uveljavljanju pravice do povračila trošarine upoštevale grafične enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev (GERK - i).
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je septembra 2006 ministru za finance dr. Andreju Bajuku predlagala, da se za uveljavljanje pravic do povračila trošarine upoštevajo GERK-i. Ministrstvo za finance je sprejelo argumente KGZS in spremenilo Pravilnik o vračilu trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. Za vračilo trošarine za leto 2007, ki se bodo vlagala v letu 2008, se bodo kot podlaga za dokazovanje uporabe kmetijskih zemljišč uporabljali GERK–i.
Pred spremembo pravilnika se je kot  površina v uporabi upoštevalo zemljišča v lasti, zakupu ali v uporabi na osnovi drugega pravnega naslova, po stanju v zemljiški knjigi, zemljiškem katastru ali evidentiranih pri davčnem organu, zmanjšanih za površino neobdelanih površin oziroma danih v zakup. Kmetje so imeli velike težave pri sklepanju zakupnih pogodb, saj pogostokrat najemodajalci le–teh ne želijo sklepati, tako da kmetje, ki so dejansko obdelovali  zemljo, niso imeli podlage za povračilo trošarin.
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so  v letu 2005 letu vzpostavili sistem GERK–ov, ki  pri  povračilu trošarine zagotavlja, da bodo v prihodnje dobili kmetje povrnjen del trošarine za toliko upravičenih površin, kolikor jih dejansko obdelujejo.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS